Health & Safety – zarządzanie BHP

System wspiera eliminację potencjalnych zagrożeń i sytuacji wypadkowych oraz monitorowanie różnorodnych wskaźników poprawy bezpieczeństwa pracy.