Zespół Doradczo-Programowy

W dniu 02.01.2013 r.  Zarząd Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT ustanowił Zespół Doradczo-Programowy Klastra.

Celem zespołu jest opiniowanie realizowanych przez Klaster projektów, a także uczestnictwo we wszelkich działaniach promujących Klaster oraz pozyskiwanie nowych członków. Członkowie Zespołu poświęcają swój czas na rzecz Klastra pro bono.

Skład Zespołu Doradczo-Programowego (12.01.2015 r.):