Uczelnie Wyższe

Przystępującej do klastra uczelni oferujemy:

 • komercjalizację rozwiązań i innowacji opracowanych przez naukowców uczelni,
 • transfer technologii.
 • dostęp do sieci sprzedaży klastra,
 • nawiązanie kontaktów z firmami z branży informatycznej oraz innymi firmami specjalistycznymi, z którymi współpracujemy,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, pozyskanie partnerów do projektów,
 • działania Public Relations,
 • tworzenie konsorcjów firm i uczelni do projektów B+R i innych projektów biznesowych,
 • dodatkową promocję oferty uczelni.
 • umieszczenie pracowników w bazie ekspertów i specjalistów Klastra, z której korzystają przedsiębiorcy,
 • specjalna oferta dla kół naukowych.

Już wkrótce dla uczestników:

 • dostęp do Semantycznej Platformy Zarządzania Wiedzą, czyli narzędzia dla uczestników klastra umożliwiającego:
  • zarządzanie projektami,
  • wyszukiwanie kompetencji i referencji do przetargów,
  • dostęp do bazy ekspertów i specjalistów Klastra,
  • dostęp do bazy zasobów Klastra,
  • wewnętrzną komunikację uczestników Klastra.

Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z nami:

Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
Koordynator Śląskiego Klastra ICT
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice
tel. (32) 200 00 66 | e-mail: ict@ict-silesia.pl