Digital Single Market in V4

 

Nazwa projektu: Digital Single Market in V4
Czas trwania: 27.09.2017 – 31.03.2018
Finansowanie: Projekt jest wspierany
przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Rola w projekcie: Partner

Strona projektu: http://www.itapa.sk/digital-single-market-in-v4/

 

O projekcie:
Utworzenie jednolitego rynku cyfrowego UE (Digital Single Market – DSM) opiera się na współpracy w wielu dziedzinach, począwszy od usunięcia barier regulacyjnych, swobodnego przepływu danych i transferu technologii, a kończąc na upowszechnianiu innowacji, tworzenia relacji lub dzielenia się najlepszymi praktykami.

Państwa V4 współpracują w coraz wydajniejszy sposób, a zatem platforma V4 jest w stanie stać się ważnym czynnikiem i siłą napędową digitalizacji i rozwoju DSM w Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie środowiska, które pomogłoby rozwinąć się Grupie Wyszehradzkiej w dziedzinie cyfrowej.


Strategiczne rezultaty projektu to:
• poprawa rozwoju DSM w regionie Wyszehradzkim;
• pomoc krajom V4 być wśród liderów UE;
• przyczynić się do poprawy i zacieśnienia współpracy w ramach V4.

Projekt do realizacji celów wykorzystuje strategię trzech filarów, specjalnie zaprojektowaną dla odpowiednich grup docelowych (przedstawiciele polityczni, jak również urzędnicy państwowi wyższego szczebla, przedstawiciele samorządów i przedstawiciele sektora prywatnego). Po pierwsze, będzie to organizacja specjalnego wydarzenia – ITAPA – Four in One, która będzie specjalnie poświęcony współpracy na poziomie Wyszehradzkim. Po drugie, ustanowiona zostanie coroczna nagroda dla projektów cyfrowych z krajów Wyszehradzkich. Wreszcie projekt wprowadzi inicjatywę dla użytkowników danych przetargów publicznych w krajach Wyszehradzkich w celu promowania wspólnego rynku Wyszehradzkiego w obszarze cyfrowym.

 

Partnerzy:
Direct Impact, s.r.o., (SK)
Śląski Klaster ICT, (PL)
eDemokrácia Műhely Egyesület, (HU)
EPMA, (CZ)

 

Wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego