Projekty Klastra

Obecnie Śląski Klaster ICT realizuje projekty:

 

Partnerstwo w projekcie „Digital Single Market in V4”

Informacje o projekcie (PL) >>>

Project information (EN) >>>

 

„Rozwój działalności Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT”.

Przejdź na stronę projektu >>>

Koncepcje projektów:

• Regionalna Platforma Usług Publicznych
• Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego konurbacji katowickiej oparty o ekspercką e-platformę współpracy samorządów i podmiotów gospodarczych
• Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
• Zarządzanie ciągłością działania organizacji

Założenia:

• Działanie ukierunkowane na multidyscyplinarne projekty ICT, priorytetowe dla perspektywy 2014 – 2020;
• Projekty zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego; Praktyczna realizacja koncepcji Smart City w regionie;
• Wykorzystanie potencjału i wiedzy na rzecz komercjalizacji wyników prac badawczo–rozwojowych i efektywnym stosowaniu ich w praktyce gospodarczej;
• Wykorzystanie i rozwinięcie wytworzonego wcześniej, a zwłaszcza w perspektywie 2007 – 2013, potencjału innowacyjnego Regionu.
• Działanie na rzecz kontraktu demograficznego dla województwa śląskiego:
• Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez praktyczną realizację koncepcji Smart City, w tym w obszarze ochrony zdrowia
• Korzystne zmiany na rynku pracy regionu poprzez zapewnienie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów uczelni wyższych i zapobieganie w ten sposób odpływowi ludzi młodych

Wcześniejsze działania >>>