Misja i strategia

Misja

Utworzenie w województwie śląskim silnej i stabilnej organizacji potrafiącej sprostać każdemu wymaganiu z zakresu informatyki, telekomunikacji i inżynierii projektów.

Cele strategiczne:

1. Ułatwienie członkom dostępu do krajowych (NCBIR, NCN etc.) i europejskich źródeł finansowania
(RPO, programy operacyjne, programy ramowe).
2. Agregacja zasobów informacyjnych i rzeczowych
3. Wsparcie w zakresie informacji rynkowej
4. Rozwój współpracy pomiędzy członkami klastra a innymi podmiotami gospodarczymi w regionie i kraju.