Międzynarodowy Kongres ITAPA 2017 (ITAPA 2017 International Congress: Technology & Humanity)

 

 

 

Międzynarodowy Kongres ITAPA 2017 odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2017 r. w Bratysławie.

ITAPA 2017 International Congress: Technology & Humanity, November 14th – 15 th, 2017, Bratislava.

 

Międzynarodowy Kongres ITAPA 2017 odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2017 r.

Miejsce realizacji: Bratysława, Słowacja, Hotel Crowne Plaza

Link do strony: http://www.itapa.sk/information-technologies-and-public-administration/

Link do Agendy wydarzenia.

Konieczna jest Rejestracja

Kontakt e-mail: itapa@itapa.sk

Projekt Digital Single Market w V4 organizuje imprezę towarzyszącą „V4 ITAPA Award” podczas Kongresu ITAPA.

Powiązane wydarzenie z Międzynarodowym Kongresem ITAPA 2017 – Warsztaty: Jednolity Rynek Cyfrowy w V4 – zapraszamy do udziału w Warsztatach DSM in V4, które skupią się na rozwoju platformy networkingowej, która upowszechni dane o zamówieniach publicznych wśród MŚP.  Wydarzenie jest powiązane z projektem  Digital Single Market in V4 wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Visegrad International Fund).
Tutaj znajduje się więcej informacji na temat Zaproszenia Publicznego Workshop DSM V4 Visegrad Fund.

Informacja prasowa: What is Preventing V4 to Become European Leaders in Smart Technology?

Na jesienny kongres przybędzie jeden z największych współczesnych futurologów – Gerd Leonhard ze Szwajcarii. Tutaj znajduje się artykuł z większą ilością informacji o „Technology vs. Humanity”.

 

Więcej informacji o projekcie Digital Single Market in V4 >>> .

 

Kliknij tutaj, aby wejść na Online Webstream : Congress ITAPA 2017.

 

* * * * *

ITAPA 2017 International Congress: Technology & Humanity, November 14th – 15 th, 2017, Bratislava.

Event place: Bratislava, Slovakia, Hotel Crowne Plaza

Web: http://www.itapa.sk/information-technologies-and-public-administration/

Agenda of the event.

Registration required.

Mail contact: itapa@itapa.sk

The project Digital Single Market in V4 organizes a side event „V4 ITAPA Award” during the ITAPA congress.

Associated event of ITAPA 2017 Inernational Congress – Workshop: Digital Single Market in V4 – we invite you to attend Workshop DSM in V4 that will focus on development of a networking platform in the field strengthening public procurement data dissemination among SMEs. The event is related to Digital Single Market in V4 project, supported by Visegrad International Fund.
Here is more about Public Invitation – Workshop DSM V4 Visegrad Fund.

Press Release: What is Preventing V4 to Become European Leaders in Smart Technology?

To the autumn congress will arrive one of the greatest futurologist of present – Gerd Leonhard from Switzerland. Here is an article with information about „Technology vs. Humanity”.

 

More information about project Digital Single Market in V4 >>> .

 

Click here for enter Online Webstream : Congress ITAPA 2017.

 

Support of International Visegrad Fund
Wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego