MG zachęca przedsiębiorców do skorzystania z programu aktywizacji eksportu

Celem programu „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami z wybranych krajów, istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu oraz znalezienia nowych rynków zbytu.

Na podstawie przeprowadzonych analiz w oparciu o wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego zostały wybrane państwa ocenione jako perspektywiczne z punktu widzenia eksportu polskich towarów. W wybranych krajach promowane mają być poza produktami rolno-spożywczymi konkretne branże. W Turkmenistanie i Chorwacji na pomoc może liczyć polska branża meblarska. W Mongolii, Wietnamie, Bośni i Hercegowinie oraz Macedonii producenci maszyn i urządzeń, w tym górniczych. W Serbii rząd wesprze producentów środków transportu. W Indonezji oraz Indiach promowane będą polski sprzęt medyczny i aparatura pomiarowa. Ponadto w Indiach taką szansę otrzyma branża usług IT/ITC, zaś w Malezji branża kosmetyczna. W Azerbejdżanie na wsparcie może liczyć budownictwo. Ministerstwo Gospodarki jest czynnie zaangażowane w budowanie relacji z wytypowanymi krajami, m.in. poprzez misje gospodarcze do poszczególnych państw. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński ma już za sobą wizyty w Azerbejdżanie i Indiach.

Program promocji o charakterze ogólnym pt. „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” będzie realizowany i finansowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pt. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, Poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego realizacja potrwa do 25 maja 2015.

Więcej informacji:

Nowy program aktywizacji eksportu

Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach

Źródło: Ministerstwo Gospodarki