Ważne linki

SEMTECH_kolor

Centrum Naukowo – Przemysłowe SEMTECH
http://semtech.net.pl/

Polskie Towarzystwo Informatyczne
http://www.pti.org.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
http://rpo.slaskie.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
http://rpo2007-2013.slaskie.pl/

Konferencja Business Continuity Managment 2015 – Bezpieczeństwo i ciągłość działania w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.
http://bcm2015.pl/

Fundacja Chórtownia
http://www.choral.art.pl/

Meet IT
http://www.meetit.org.pl/