2016-02-12 Informacja na stronie POLSA

Informacja o udziale w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną

6 polskich firm przeszkolonych w ramach programu usług doradczych Polskiej Agencji Kosmicznej 2016-02-12 11-23-23