2016-03-02 Innobservator Silesia

Informacja o Dniu Otwartym dla studentów współorganizowanym przez klaster

INNOBSERVATOR SILESIA Regionalna Platforma Rozwoju Innowacji Województwa Śląskiego 2016-04-25 14-42-55