Materiały z konferencji

Zapraszamy do pobrania prezentacji z naszych konferencji:

Programy konferencji:

Bezpieczeństwo i ciągłość działania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, Chorzów, 23.06.2015 r.
Program konferencji

Integracja systemu transportu Metropolii Silesia, Katowice, 19.06.2015 r.
Program konferencji

Platforma informacyjna w segmencie planowania przestrzennego i rozwoju systemu transportu, Katowice, 30 maja 2014 r.
Program konferencji

Ochrona zdrowia w inteligentnym mieście, Katowice 25.11.2013 r.
Program konferencji

Platforma informacyjna w segmencie planowania przestrzennego i rozwoju systemu transportu (Katowice, 30 maja 2014 r.)

dr inż. Maciej Borsa (Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu) – Prezentacja doświadczeń w zakresie integracji gospodarki zarządzania przestrzennego, transportu i komunikacji w woj. dolnośląskim – Pobierz (pdf)
Piotr Trybuś (Śląski Klaster ICT – INKOM) – Śląska specyfika – rozproszenie informacji i danych u gestorów i zarządców,Pobierz (ppt)
Leszek Żychoń (Śląski Klaster ICT – Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT) – Projekt platformy SK ICT, Pobierz (ppt)
Jan Gregorowicz (Śląski Klaster ICT – INKOM) – Dlaczego warto agregować informacje – jakie zyski z powstania platformy będzie miała administracja?, Pobierz (ppt)
prof. Andrzej Białas (Śląski Klaster ICT – ITI EMAG) – Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w administracji publicznej Pobierz (ppt)
dr inż. Rafał Żuchowski (Biuro Ochrony Środowiska Ekosound) – Rola i zakres danych wejściowych w raportowaniu środowiskowym ciągów komunikacyjnych, Pobierz (pptx)
dr Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski) –Badania geograficzne na rzecz wiedzy o komponentach przestrzeni regionu i jej zmianach,
Pobierz (pptx)
Adam Hamerla (Główny Instytut Górnictwa) – System wspomagania decyzji wykorzystujący zasoby informacji przestrzennej na przykładzie OPI-TPPPobierz (ppt)
dr inż. arch. Justyna Gorgoń (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) – Doświadczenia zastosowania GIS w interdyscyplinarnych projektach naukowo-badawczych,Pobierz (ppt)
dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Platforma informacyjna wsparciem procesu optymalizowania rozwoju systemu transportowego KRAKOWICPobierz (ppt)

Ochrona zdrowia w inteligentnym mieście (Katowice, 25.11.2013)

Andrzej Goleń, Czym jest Smart City?
Pobierz prezentację
Leszek Żychoń (IPM sp. z o.o.), Inicjatywy Śląskiego Klastra ICT
Pobierz prezentację
Maciej Turek (MRR), Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Pobierz prezentację
Kajetan Wojsyk (CSIOZ), Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu
bezpieczeństwa pacjenta
Pobierz prezentację
Andrzej Białas (ITI EMAG), Ciągłość działania i bezpieczeństwo informacji w ochronie zdrowia
Pobierz prezentację
Jan Krzysztof Wojtala (TECHNIKA IT SA), Integracja systemów kluczem do poprawy jakości usług USC
Pobierz prezentację

Inne: