Kredyt na innowacje technologiczne – zapraszamy do konsultacji projektu ustawy

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej. Celem nowelizacji jest określenie zasad udzielania kredytu technologicznego szczególnie dla firm sektora MSP inwestujących w innowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dokument 31 marca 2015 r. trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zapraszamy do zgłaszania uwag do 15 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w latach 2007-2013 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o kredyt technologiczny, udzielany przez banki komercyjne. W latach 2014-2020 instrument ten będzie kontynuowany przez Ministerstwo Gospodarki, pod nazwą Kredyt na innowacje technologiczne – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Projekt nowelizacji określa zasady udzielenia kredytu na realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub niepatentowanej wiedzy technicznej. Ponadto proces wdrożenia nowej technologii ma prowadzić do wytworzenia nowych lub znaczących ulepszonych procesów, towarów lub usług. Spłata części kapitału kredytu technologicznego będzie następowała ze środków PO IR.

Nowelizowana ustawa dostosowuje jej przepisy do zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instytucją Wdrażającą organizującą konkurs w poddziałaniu Kredyt na innowacje technologiczne PO IR będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Link do dokumentu na stronach BIP RCL

Źródło: Ministerstwo Gospodarki