Konferencja ICTECH

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „ICTECH: informatyka na Śląsku – doświadczenia i wyzwania”, która odbędzie się 19 listopada 2014 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katowice, ul. 1 Maja 50).

 

 

 

 

 

Cel i tematyka Konferencji
Celem konferencji jest prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Śląska oraz przedstawienie najnowszych trendów w projektowaniu narzędzi i systemów informatycznych dedykowanych użytkownikom różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Jednym z celów dodatkowych przyświecających organizatorom jest pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy sferą naukową i biznesem.
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje następujące obszary:
– informatyka w sferze publicznej,
– informatyka w przemyśle – zarządzanie i wytwarzanie,
– przemysły kreatywne.

Uczestnicy
Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, twórców innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz użytkowników tych rozwiązań.Zachęcamy przedsiębiorców do prezentacji opracowanych przez nich innowacyjnych rozwiązań informatycznych w trakcie obrad plenarnych i części wystawowej. Konferencja jest doskonałą okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami projektowymi i wdrożeniowymi.

Formy prezentacji
W trakcie obrad plenarnych wygłoszone będą referaty zakwalifikowane przez Komitet Programowy. Przewidywany czas na prezentację referatu – 15 minut. Po wygłoszonym referacie przewidywana jest dyskusja.
Obradom plenarnym towarzyszyć będzie wystawa rozwiązań informatycznych oferowanych przez śląskie przedsiębiorstwa informatyczne oraz podmioty branży B+R.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 10.11.2014 r. na KARCIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU (w załączeniu, również do pobrania na stronie internetowej www.emag.pl), na adres: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice fax: 32 2007 703, e-mail: k.pleszak@emag.pl.
Pełne wersje referatów prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres
e-mailowy: w.cichon@emag.pl do 15.10.2014 r., korzystając z formularza KARTA ZGŁOSZENIA REFERATU (w załączeniu, do pobrania również na stronie internetowej www.emag.pl w zakładce Konferencje).

Wszystkie referaty zostaną wydane w materiałach konferencyjnych na nośniku elektronicznym, natomiast ich streszczenia ukażą się w formie drukowanej. Warunkiem publikacji jest dokonanie opłaty konferencyjnej. Opłata za wygłoszenie referatu wynosi 330 zł + VAT i obejmuje materiały konferencyjne jako:

  • wydrukowane streszczenia,
  • pełne wersje w formie elektronicznej,
  • monografię – wysłaną uczestnikom do końca marca 2015 r.

Monografia (recenzowana i punktowana – 4 pkt.) zawierać będzie wybrane przez Komitet Programowy referaty, a ukaże się w I kwartale 2015 r.

Opłaty związanej z wygłoszeniem referatu prosimy dokonać do dnia 10.11.2014 r. na konto:

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Bank ING BANK ŚLĄSKI O/REGIONALNY w KATOWICACH Nr rachunku 68 1050 1214 1000 0007 0000 5010

Tytułem ICTECH 2014 + nazwisko, nazwa instytucji

Do 31.10.2014 r. – decyzja o przyjęciu referatów

Do 10.11.2014 r. – nadsyłanie ostatecznych wersji referatów oraz dokonanie opłaty związanej z udziałem w Konferencji

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU PROGRAMOWEGO

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski (Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

dr inż.  Piotr Wojtas (Dyrektor Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)

SEKRETARZE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr Karina Cicha (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)Waldemar Cichoń (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail:karina.cicha@ue.katowice.pl
tel. 32 257 79 65

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice; e-mail: w.cichon@emag.pl

tel.: 32 20 07 574, faks: 32 20 07 703

 

POBIERZ

AGENDA W FORMACIE PDF
KARTA ZGŁOSZENIA REFERATU
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Dodaj komentarz