Konferencja Fundacji Giesche i Dziennika Zachodniego – patronat Śląskiego Klastra ICT

Dziennik Zachodni oraz Fundacja Giesche mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji „Nowoczesne technologie oraz synergia nauki z biznesem szansą na gospodarczy rozwój województwa śląskiego”. Śląski Klaster ICT jest patronem wydarzenia.

Konferencja będzie miała charakter dyskusji poprzedzonej wystąpieniami ekspertów. Głos w dyskusji zabiorą:

  • Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego;
  • Roman Trzaskalik, prezes  zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum;
  • Paweł Podsiadło, wiceprezes ds. informatyki i innowacji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum;
  • Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek;
  • Małgorzata Staś, Urząd Marszałkowski, Wydział Rozwoju Regionalnego;
  • Prof. dr hab. inż. Marek Gzik;
  • Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień;
  • Bogdan Fiszer, prezes Conbelts.

Konferencja odbędzie się 16 lipca 2015 roku o godz. 9.30 w Media Centrum w Sosnowcu, ul.Baczyńskiego 25A (siedziba redakcji Dziennika Zachodniego). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia do 14 lipca br. pod numerem telefonu 32 634 21 95 lub 99.

 W trakcie konferencji:

• Pokażemy pozytywne przykłady wykorzystania w województwie śląskim nowoczesnych technologii do ożywienia procesów gospodarczych na terenach zdominowanych wcześniej przez przemysł ciężki.

• Pokażemy możliwości finansowego wsparcia realizacji projektów opartych na nowoczesnych technologiach.

• Zastanowimy się nad trwałą współpracą biznesu i nauki oraz procesami wdrażania innowacyjnych rozwiązań do przemysłu.

• Odpowiemy na pytania, czy województwo śląskie wykorzystuje swój potencjał naukowy i badawczy oraz czy jesteśmy w stanie stawić czoło ogólnopolskiej, europejskiej i światowej konkurencji.

Projekt „Nowoczesne technologie oraz synergia nauki z biznesem szansą na gospodarczy rozwój województwa śląskiego” stanowi zadnie publiczne i jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.

Pobierz zaproszenie (pdf)