Konferencja BCM 2015 – zdjęcia i relacja

O bezpieczeństwie i systemie ciągłości działania w przedsiębiorstwie wod-kan, a także o finansowaniu inwestycji w spółkach komunalnych rozmawiano w Chorzowie podczas konferencji Bezpieczeństwo i ciągłość działania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Organizatorami konferencji, która odbyła się 23 czerwca 2015 r. byli Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT, Koordynator Śląskiego Klastra ICT (SK ICT) oraz Fundacja Fortis.

Przybyłych na konferencję powitał dr inż. Wiesław Raczyński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Chorzowa ds. inwestycji kluczowych i usług komunalnych. Następnie głos zabrał Andrzej Goleń, ekspert Śląskiego Klastra ICT, który przybliżył zgromadzonym informacje dotyczące kontroli zarządczej, bezpieczeństwa i ciągłości działania w przedsiębiorstwach wod-kan.

Poza tematyką związaną z ciągłością działania i bezpieczeństwem przedsiębiorstwa wod-kan zaprezentowano system ułatwiający wydatkowanie pieniędzy publicznych zgodnie z prawem i w sposób transparentny. Justyna Dziuma (3W Serwisy Informacyjne, SK ICT) pokazała jak wspomagać zarządzanie, ewidencję i kontrolę zamówień na dostawy towarów i usług oraz prawidłowe przygotowanie przetargów.

Korzyści dla zarządu spółki wynikające ze  stosowania audytu skaningowego zaprezentował Łukasz Misztal z Fundacji Fortis. Członkowie władz spółki odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Spoczywa więc na nich ogromna odpowiedzialność, a także ryzyko, gdyż całe otoczenie, w którym funkcjonuje spółka – kontrahenci, konkurenci, pracownicy, Skarb Państwa, mogą stać się stroną roszczącą przeciw osobie stojącej na czele spółki. Błędy osób zarządzających mogą zostać wykorzystane przeciwko spółce, co w konsekwencji może łatwo zamienić się w roszczenia przeciwko członkom jej władz.

O tym jak pozyskać fundusze na inwestycje w spółkach komunalnych opowiedział Mariusz Gołaszewski, ekspert zarządzania finansami i Dyrektor Generalny Aesco Group sp. z o.o.

Na koniec Witold Wilk (Technika IT SA, SK ICT) zaprezentował mini stacje hydrometeorologiczne. Nowa linia urządzeń e-HydroLog, pozwala na dokonywanie pomiarów w miejscach trudno dostępnych jak np. kanały ściekowa, lub lokalizacjach odległych od infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Urządzenia te, umożliwiają prostą integrację z obecnymi systemami wizualizacyjnymi oraz wspierającymi procesy decyzyjne. Konferencję poprowadził Ryszard Krause z Fundacji Fortis.

Program konferencji można zobaczyć tutaj.
Prezentacje są dostępne w zakładce materiały konferencyjne.