Integracja transportu Metropolii Silesia

W dniu 19 czerwca 2015 r. w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego odbyła się konferencja dotycząca integracji transportu w Metropolii Silesia. W spotkaniu wzięli udział prezydenci miast GZM, naczelnicy wydziałów transportu, przedstawiciele urzędów, a także Tramwajów Ślaskich, KZK GOP, Kolei Śląskich, Urzędu Marszałkowskiego i MZK Tychy oraz Śląskiego Klastra ICT.

Otwarcia dokonała Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Zabrze, która podkreśliła znaczenie transportu dla rozwoju metropolii, dodając, iż właśnie integracja transportu w naszej aglomeracji to główne zadanie dla GZM w tej kadencji. Żeby łatwiej było zaplanować prace strategiczne, dobrze jest wiedzieć, co już zostało zrobione. Przegląd dotychczasowych prac wykonanych na rzecz GZM związanych z planowaniem rozwoju i integracji systemu transportowego Metropolii omówili przedstawiciele Śląskiego Klastra ICT.

Nawiązano także do specyfiki aglomeracji – skutkujące niestety rozproszeniem informacji i danych w samorządach oraz u zarządców podsystemów, oraz różnym stopniem zaawansowania studiów transportowych oraz budowy modeli ruchów.

Dla potrzeb prac ważne jest także określenie granic obszaru opracowania. Robert Krzysztofik z  Uniwersytetu Śląskiego podkreślił, jak ważne są zmiany demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne w planowaniu systemu transportowego. Z kolei Maciej Borsa ze Szkoły Głównej Handlowej za podstawę planowania zintegrowanego transportu podał uwarunkowania rozwoju przestrzennego.

Piotr Trybuś oraz Jan Gregorowicz z firmy Inkom, członka Śląskiego Klastra ICT argumentowali dlaczego warto agregować informacje, jakie zyski z powstania platformy informacyjnej będzie miał samorząd. Pokazano także przykłady działań integracyjnych na bazach danych przestrzennych i prezentacja ich praktycznego wykorzystania na różnych szczeblach i w różnych branżach.

W dalszej części przedstawiono jak można wykorzystać dane z systemów informacji o terenie i studiów transportowych w analizach ekonomicznych i procesie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na rozwój i integrację regionalną, korzyści z wykorzystania metropolitalnej platformy informacyjnej jako jako podstawa wymiany danych, dobrych praktyk i integracji zarządców dróg i organizatorów komunikacji zbiorowej w Metropolii Silesia.

Konferencję zakończyło omówienie przez Leszka Żychonia, Prezesa Zarządu Centrum Naukowo–Przemysłowego ICT projektu platformy informacyjnej,  czyli osi integrowania systemu transportowego Metropolii i wykorzystania  jej jako podstawą aplikowania w ramach RPO WSL 2014-2020 – w tym – działania związane z realizacją uzupełniającego programu opracowania studium transportowego dla Metropolii. Konferencję podsumował prezydent Jaworzna, Paweł Silbert,  który zapowiedział że kolejna konferencja nt. integracji transportu w Metropolii Silesia odbędzie się już we wrześniu.

Konferencję poprzedziło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej. Agendę konferencji można zobaczyć tutaj.

Źródło: Aktualności GZM