Informacje o zmianach w harmonogramie konkursów RPO WSL 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje o następujących zmianach w harmonogramie konkursów RPO WSL 2014-2020:

  1. Ulega przesunięciu termin ogłoszenia naboru projektów w obszarze działania 1.3 profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu. Ze względu na konieczność dokończenia procesu wyboru partnerów do współrealizacji zadań i dostosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków, pierwotny termin ogłoszenia naboru (tj. 26.10.br) został przesunięty na grudzień br.
  2. W obszarze działania 3.2. Innowacje w MŚP, pierwotnie planowane ogłoszenie o konkursie (tj. 2.10. br.) ulega przesunięciu, tym samym faktyczny nabór projektów będzie prowadzony od 16 listopada br.
  3. Na obecną chwilę nieaktualny jest również termin planowany na przeprowadzenie naboru dla poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa (tj. 2.10. br.) Wyznaczenie nowego terminu jest uzależnione od ostatecznych rozstrzygnięć Komisji Europejskiej w zakresie organizacji systemu popytowego w całym kraju.

Źródło: rpo.slaskie.pl