RODO 1-dniowe

 

PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO (1-DNIOWEGO)

 

Tytuł szkolenia: „Wprowadzenie do tematyki Bezpieczeństwa Informacji ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymogów dla Ochrony Danych Osobowych (RODO)”.

Odbiorcy: Kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach.

Organizator: Centrum Kompetencji „Bezpieczeństwo Informacji”.

Miejsce szkolenia: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, ul. Leopolda 31.

Czas trwania: 1 dzień.

Materiały: Materiały dydaktyczne drukowane oraz prezentacje na nośniku magnetycznym.

Cena szkolenia: 550 złotych
Możliwość dofinansowania 80% wartości szkolenia dla Uczestników z MŚP z terenu Województwa Śląskiego.
20% zniżki dla przedstawicieli Uczestników Śląskiego Klastra ICT biorących udział w szkoleniu.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

Godz. 9.00-11.00 – Wstęp do tematyki bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie

 • Informacja i jej wartość;
 • Zagrożenia dla informacji;
 • Ryzyko, jego postrzeganie i podstawowe zasady analizy ryzyka;
 • Działania korygujące – nauka z incydentów i naruszeń bezpieczeństwa;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach teleinformatycznych.

Godz. 11.00-12.30 – RODO – Najważniejsze zmiany w obszarze ochrony danych osobowych cz. I

 • Najważniejsze przepisy prawa i definicje w ochronie danych osobowych w kontekście nowego Rozporządzenia UE w znaczeniu zarządzania procesami w organizacji;
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych (w ujęciu praktycznym dla poszczególnych procesów biznesowych);
 • Najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych – m. in. zasada uwzględnienia prywatności na etapie projektowania procesów biznesowych;
 • Istotne role, procesy (proces powierzania, współadministrowania) i terminy w przetwarzaniu danych osobowych (powierzenie, współadministrowanie, obowiązek informacyjny, klauzule zgody, szacowanie ryzyka, obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych oraz wiele innych).

Godz. 12.30-12.45 – Przerwa na kawę

Godz. 12.45-14.30 – RODO – Najważniejsze zmiany w obszarze ochrony danych osobowych cz. II

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji – anonimizacja vs. pseudonimizacja oraz zasady zabezpieczania danych osobowych;
 • Prawa osoby, której dane dotyczą;
 • Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych osobowych – merytoryczna, organizacyjna, finansowa;
 • Ochrona danych osobowych w procesach biznesowych – case study. Analiza wybranych procesów w ujęciu wymogów Rozporządzanie UE 2017/679 z 27 kwietnia 2016.

Godz. 14.30-15.00 – Dyskusja

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Ilość miejsc ograniczona ! Decyduje kolejność zgłoszeń.