Działalność CK

Cel i zakres działania Centrum

Celem Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo Informacji jest świadczenie wyspecjalizowanych usług wspartych narzędziami informatycznymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

 

Obszary działalności Centrum

  • obszar prawny – dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, obowiązki informacyjne, kwestie umów na outsorcing usług;
  • obszar proceduralno-organizacyjny – w zakresie wsparcie dla cyberbezpieczeństwa, u zainteresowanych podmiotów;
  • obszar IT – w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (w tym dostosowanie do wymogów RODO).

 

Rynek działania Centrum

Rynek, na którym Centrum działa obejmuje w pierwszej kolejności następujące obszary:

  • Przedsiębiorstwa Grupy CNP EMAG
  • Uczestnicy Śląskiego Klastra ICT
  • Lokalni operatorzy telekomunikacyjni (wspólne przedsięwzięcie z Klastrem e-Południe)
  • Jednostki ochrony zdrowia