Centrum Kompetencji

Nazwa: Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo Informacji
Adres: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice CK logo

Telefon: +48 32 200 00 66

E-mail: centrum@ict-sielesia.pl

 

Profil:

Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo Informacji zostało utworzone w ramach Śląskiego Klastra ICT w wyniku umowy o współpracy pomiędzy CNP ICT S.A. (zarządzającym Klastrem), a Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG.
Współpracę w ramach Centrum podjęli także inni uczestnicy Klastra jak i podmioty zewnętrzne dysponujące wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Centrum wykorzystuje do realizacji swoich zadań Ośrodek Szkoleniowy ITI EMAG, natomiast terenem działania Centrum jest obszar Unii Europejskiej.

 

Skład Centrum:

 • Lider Centrum Kompetencji
  • – Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
 • Partnerzy
  • – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Partner Strategiczny;
   – 2Business Consulting Group Sp z o.o.;
   – Stowarzyszenie HL7 Polska;
   – A.B.B. Advisory and Management;
   – IPM Sp. z o.o.

  Skład partnerów Centrum jest otwarty.