Bon na innowacje – wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wybrany został wykonawca usługi badawczo-rozwojowej w ramach ubiegania się przez CNP ICT S.A. o dofinansowanie w konkursie  „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Wykonawcą usługi będzie Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Gratulujemy!