Aktualizacja harmonogramu PO PC 2014-2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zaakceptowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa (POPC). W zaktualizowanej wersji harmonogramu w ramach poddziałań: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury wydłużono planowany termin naborów do III kwartału 2015 r.


Aktualną wersję dokumentu można znaleźć na stronie Programu Polska Cyfrowa w zakładce „Harmonogramy naborów wniosków”.

Harmonogram może ulec zmianie. Przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 określają katalog sytuacji, w których nabory wniosków będą mogły zostać zaktualizowane.

Źródło: Polska Cyfrowa