Konkurs NCBR – Szybka ścieżka„Technologie kosmiczne”

Informujemy Państwa, iż rozpoczęto nabór do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2019 r. Celem konkursu jest

umożliwienie polskim podmiotom podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowanych przez nierozwiązań do TRL na poziomie minimum 7, tak aby zwiększyć ich atrakcyjność m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dużych integratorów systemów kosmicznych. Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych poniżej obszarach tematycznych:

 • Satelitarna obserwacja Ziemi ;
 • Systemy i podsystemy niewielkich satelitów, zgodnie z trendem Space 4.0/New Space, m.in. w zakresie zasilania, komputerów pokładowych i ich oprogramowania, odbiorników systemów nawigacyjnych, komunikacji, systemów napędowych ;
 • Testowanie infrastruktury satelitarnej (również systemów i podsystemów),EGSE, MGSE ;
 • Platformy mikrosatelitarne, integracja niewielkich satelitów (nano, mikro) ;
 • Systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA -space situational awareness) m.in. w zakresie sensorów i przetwarzania danych z sensorów, świadczenia usług, modelowania
 • Systemy wynoszenia, m.in. w zakresie systemów rakiet orbitalnych/suborbitalnych;
 • Systemy robotyki kosmicznej –m.in. w zakresie robotyki orbitalnej (serwisowanie, deorbitacja itp.), jak i robotyki planetarnej (systemy penetracji, transportu itp.) ;
 • Systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych ;
 • Aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych, m.in. w zakresie EO oraz GNSS .

Termin naboru wniosków : 2 września –29listopada2019 r.(do godziny 16:00).

Dla kogo przewidziano konkurs :

 • przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (max. 3 podmioty w tym 1 przedsiębiorstwo). Liderem jest przedsiębiorstwo.

Więcej informacji w zakresie konkursu znajdziecie Państwo w linku bezpośrednio do strony organizatora konkursu https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33717&L=4

 

Dla Uczestników Śląskiego Klastra ICT oferujemy pomoc na preferencyjnych warunkach w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do konkursu.
Wszystkim zainteresowanym Klastrowiczom udzielamy nieodpłatnych konsultacji w zakresie zasad przygotowania dokumentacji wnioskowej i kwalifikowalności kosztów.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: projekty@ict-silesia.pl