II konkurs w ramach GO GLOBAL

Do 2 czerwca br. będzie trwał nabór w ramach II konkursu GO_GLOBAL. Celem programu jest zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych produktów i usług polskich innowacyjnych firm, powstałych jako rezultat prac badawczych lub rozwojowych.

Program  skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców prowadzących prace o charakterze B+R, którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów, by szybko wprowadzić produkt na rynki międzynarodowe.

Najważniejsze informacje
  • Maksymalna wysokość dofinansowania projektu –150 tys. zł
  • Minimalny wkład własny wnioskodawcy –15%
  • Planowana liczba wspartych projektów – 100
  • Okres realizacji projektu – maksymalnie 6 miesięcy

Szczegółową dokumentację można pobrać pod tym linkiem.

Koordynator Klastra oferuje pomoc w przygotowaniu zgłoszenia przez swoich uczestników. Firmy i  instytucje należące do Śląskiego Klastra ICT, zainteresowane uczestnictwem w konkursie, proszone są o kontakt mailowy na adres: projekty@ict-silesia.pl