Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej

Współpraca biznesu z nauką oraz rozbudowa innowacji to główny temat konferencji z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej, która odbyła się 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Spotkanie było również okazją do prezentacji IV edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”.

Wiceminister Henclewska zaznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. – Szczególny nacisk chcemy położyć na rozwój współpracy biznesu z nauką, m.in. w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych – powiedziała. – Coraz większy nacisk kładziony na działalność eksportową polskich przedsiębiorstw. Przyspieszenie operacji międzynarodowych przekłada na się na zdobycie wiedzy i doświadczenia – oceniła.

Przypomniała też, że MG w ramach „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” (PRP) opracowało system wsparcia projektów B+R prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki. – Instrumenty PRP będą finansowane głównie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych – poinformowała.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

***

IV edycja raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowana została przez agencję Crido Taxand oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Prezentacja Crido Taxand – Rynek B+R+I w Polsce

Raport „Rynek B+R+I w Polsce”

Źródło: www.paiz.gov.pl

Dodaj komentarz