Zmiana regulaminu Śląskiego Klastra ICT

W dniu 12 października br. zostały zmienione niektóre zapisy regulamin klastra. Wprowadzenie zmian było podyktowane zmianą formy prawnej koordynatora klastra.

§3 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:

Koordynatorem Klastra jest Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000572053, posługujące się numerami NIP: 547-211-64-51, Regon: 241491563, z siedzibą w Katowicach (40-014), ul. Mariacka 17

Stary regulamin można pobrać tutaj (pdf).

Nowy regulamin można pobrać tutaj (pdf).