Zmiana formy prawnej koordynatora klastra

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 września br. firma Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną.

Z dniem przekształcenia zmienił się numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, bez zmian pozostają NIP i REGON.

Dane spółki przekształconej:

Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice

NIP 5472116451 REGON 241491563 KRS 0000572053