Zakończenie konsultacji

W poniedziałek 15 lutego br. Ministerstwo Cyfryzacji (MC) zakończyło zbierać opinie dotyczące dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Łącznie do MC wpłynęły 93 dokumenty z uwagami, w tym stanowisko przygotowane wspólnie przez uczestników Śląskiego Klastra ICT.

W sumie do MC trafiło kilkaset stron uwag od osób prywatnych, firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, takich jak:

  • inne ministerstwa
  • urzędy miast/starostwa/gminy
  • naukowcy /profesorowie/uczelnie
  • organizacje pozarządowe
  • firmy ICT
  • organizacje branżowe

Z ciekawostek:

– najdłuższy dokument liczył 11-stron, najkrótszy – linijkę;

– formaty przesyłanych materiałów: txt, doc, pdf, ppt, skany;

Z dokumentem zamieszczonym na stronie internetowej MC zapoznało się dotąd ok. 4 tys. osób (cały czas jest on do wglądu).

Wszystkie opinie, które nie zostały zastrzeżone, zostaną opublikowane.

Źródło: mc.gov.pl

Stanowisko Śląskiego Klastra ICT
konsultacje- stanowisko Śląskiego Klastra ICT (pdf)