XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym, organizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

Tematyka

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm tematom:

  • I dzień Forum – stanowić będzie oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW). Program (link)
  • II dzień Forum – prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP. Program (link)

Do udziału w Forum zostali zaproszenie praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm.

I dzień

Podczas I dnia Forum odbędą się trzy równoległe ścieżki tematyczne, podczas których omówione zostaną działania wdrażane przez PARP w ramach programów operacyjnych. Do współpracy zostały zaproszone także inne jednostki oferujące wsparcie dla przedsiębiorców, które w osobnych panelach przedstawią swoją ofertę.

II dzień

Podczas II dnia Forum odbędą się cztery równoległe ścieżki tematyczne oraz stała prezentacja rozwiązań dla MSP oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja przez PARP. Wiele wystąpień będzie odbywać się w innowacyjnej – angażującej formule. 9 czerwca (II dzień Forum) uczestnicy zaproszeni zostaną na trzy rozgrzewające warsztaty poświęcone praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Zaplanowana jest również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Dodatkowo dwie prezentacje poprowadzone będą w formule PECHA KUCHA. Przygotowano także stałą prezentację obecnych i przyszłych projektów PARP. Prezentacje te będą realizowane w formie aktywizujących, partycypacyjnych debat i dyskusji.
W ramach Forum zaplanowano także przestrzeń do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz pozyskiwania wiedzy. W tym celu przygotowane zostaną specjalne stoliki tematyczne, prowadzone przez facylitatorów.
Interaktywne prezentacje i mini warsztaty przygotowane na XV Forum MSP będą źródłem wiedzy i inspiracji do zmian wprowadzanych we własnych firmach.

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zarejestruj się na konferencję.

Źródło: PARP