XI Europejski Kongres Gospodarczy / XI European Economic Congress

W dniach 13-15 maja 2019 roku odbywa się w Katowicach XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) oraz kolejna edycja European Start-up Days jako wydarzenie towarzyszące. Kongres jest największą imprezą gospodarczą Europy Centralnej, a jego zakres obejmuje wiele sesji, debat oraz spotkań. Z tematyką poruszanych kwestii oraz agendą można zapoznać się

na stronie wydarzenia https://www.eecpoland.eu/2019/pl/