Wspólnota Wiedzy i Innowacji

Przedstawiciel Śląskiego Klastra ICT uczestniczył w posiedzeniu wrocławskiego klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, którym kieruje Politechnika Wrocławska. Klaster liczy ok. 75 członków. Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. T. Więckowski omówił założenia nowego finansowania UE podkreślając koncepcję inteligentnych regionów. W trakcie spotkania omówiono aktywność klastrów w Polsce na podstawie materiałów PARP. Przewidujemy podpisanie porozumienia o współpracy klastrów – http://www.ict-cluster.wroc.pl/index.php

Dodaj komentarz