Weź udział w badaniu dotyczącym rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu prowadzonym przez prof.UE dr hab. Ewę Ziembę w ramach projektu pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”. Zamierzeniem badania jest ocena poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w polskich gospodarstwach domowych w kontekście zrównoważonego rozwoju ekologicznego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego i politycznego.

Poprzez uczestnictwo w badaniu można mieć wpływ na ostateczny kształt rekomendacji formułowanych pod adresem władzy publicznej, zarządzających przedsiębiorstwami i pracowników administracji publicznej, a dotyczących poprawy efektywności, skuteczności, innowacyjności i sprawności kraju dzięki wykorzystaniu ICT.

Śląski Klaster ICT zachęca wszystkich uczestników i sympatyków, a także inne zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety w terminie do 30 maja br.

Link do kwestionariusza:

Ankieta (pdf)

Ankieta (docx)

Link do projektu:

http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/WFiU/katedry/sam-zakl-inf-gosp/Granty/Projekt_NCN_EZ.pdf

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z badaniem prosimy o kontakt mailowy ewa.ziemba@ue.katowice.pl.