Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Nazwa instytucji: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach logo_wst_duze
Adres: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
tel. +48 32 607 24 00
fax. +48 32 252 28 75
e-mail: wst@wst.pl

Władze uczelni:
Prezes: Mgr inż. Arch. Arkadiusz Hołda
Osoba do kontaktu: Sylwia Pawlikowska-Musiewicz

 

Profil działalności uczelni:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach została założona przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę. Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr. 52, poz. 348), aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to 286.
Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom.

 

Oferta:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą w regionie, niepubliczną uczelnią prowadzącą studia o profilu techniczno-artystycznym.
Kształci inżynierów na kierunkach:
– Architektura i Urbanistyka
– Budownictwo
– Gospodarka Przestrzenna
– Mechatronika
Magistrów na kierunkach:
– Grafika
– Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia
Licencjatów i magistrów na kierunku:
– Architektura Wnętrz
Licencjatów na kierunkach:
– Wzornictwo
– Reżyseria
Ponadto Uczelnia przygotowuje także studia o kierunku lekarskim.

Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego, łódzkiego i krakowskiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie.
Mając na uwadze wysokie wymagania jakie stawia inżynierom współczesny rynek pracy, studenci podczas studiów mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowym.

 

Certyfikaty i nagrody:

„Wiarygodna Szkoła” – certyfikat przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.
„Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” – nagroda dla Instytucji Wspierającej Rozwój Gospodarki Rynkowej lub Edukująca na Potrzeby Firm.