Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nazwa instytucji: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adres: ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Telefon: +48 32 208 36 00, +48 32 208 35 55, +48 32 208 35 51
e-mail:

http://sum.edu.pl/

Władze uczelni:
JM Rrektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

logo-SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to Uczelnia dbająca o najwyższe standardy jakości kształcenia, nowoczesna, stale modyfikująca swoją ofertę edukacyjną, dostosowaną do wymogów współczesnego rynku pracy, jednocześnie prowadząca badania naukowe na światowym poziomie. Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu.

Kliniki i oddziały kliniczne SUM, świadcząc usługi medyczne o najwyższym stopniu referencyjności, zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii.
Uczelnia prowadzi także współpracę z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego jako członek wielu Klastrów.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma podpisane Umowy o współpracy w obszarze badawczo-rozwojowym. W ramach działalności B+R realizuje projekty krajowe i międzynarodowe we współpracy z jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Świadczy również usługi naukowo-badawcze jako podwykonawca, udostępnia bazy specjalistycznej aparatury, laboratoriów, wydaje opinie eksperckie z zakresu medycyny, biotechnologii i farmacji.