Akademia Techniczno-Humanistyczna – Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Bielsku-Białej

Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna  – Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Bielsku-Białej
Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała Logo_ATH
tel. +48 33 82 79 300
tel. +48 33 82 79 318
fax:
Władze uczelni:
JM Rektor Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

E-mail: citt@ath.bielsko.pl

 

Profil działalności uczelni:

Akademia Techniczno-Humanistycznej – Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Bielsku-Białej – największa uczelnia techniczna i humanistyczna działająca na terenie Śląska Cieszyńskiego, Żywiecczyzny i Zachodniej Małopolski – www.ath.bielsko.pl ; www.citt.ath.bielsko.pl/

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej powstała w 2001 roku na bazie Filii Politechniki Łódzkiej, która funkcjonowała w mieście od 1969 roku. Jest największą, zarazem jedyną publiczną uczelnią wyższą w rejonie Podbeskidzia. Uczelnia oferuje studia w ramach 17 kierunków na 5 wydziałach: Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku, Wydziale Zarządzania i Transportu, Wydziale Humanistyczno-Społecznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Włókiennictwo i Inżynieria Produkcji oraz nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Uczelnia zatrudnia blisko 400 nauczycieli akademickich. Aktualnie studiuje na niej około 7000 studentów.
Uczelnia od ponad 40 lat kształci kadry inżynierskie m.in. dla przemysłu: maszynowego, włókienniczego, samochodowego oraz dla ochrony i inżynierii środowiska, jak również kadry z zakresu informatyki oraz organizacji i zarządzania, językoznawstwa, pedagogiki, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
Akademia posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych w ramach programów ramowych UE.  Pracownicy naukowi Akademii realizują działania badawcze w projektach kluczowych, celowych i zamawianych, są także laureatami prestiżowych nagród i stypendiów, m.in. w Konkursie o Nagrody FIATa oraz programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Top 500 Innovators.

 

Oferta:

– Na ATH prowadzone są studia inżynierskie o specjalnościach związanych z informatyką
http://www.rekrutacja.ath.bielsko.pl/index.php/kierunki-specjalnosci-2/wbmii
– Akademickie Centrum Informatyki prowadzi szkolenia z zakresu Sieci Komputerowych w ramach programu Cisco Networking Academy
– ATH poprzez ACI współpracuje z firmą Microsoft w ramach Microsoft IT Academy
– ACI Prowadzi szkolenia i egzaminy w ramach Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych ECDL
– ACI prowadzi centrum egzaminacyjne Pearson VUE (certyfikacja IT)
– Na ATH prężnie działają liczne koła naukowe studentów http://info.ath.bielsko.pl/index.php/studenci/kola-naukowe
-Organizowane się telekonferencje m.in. z Państwowym Uniwersytetem w Sumach Strategii w ramach rozwoju współpracy naukowej i akademickiej pomiędzy ATH w Bielsku Białej i Uniwersytetem w Sumach”. Przedsięwzięcie ma na celu promocję nie tylko oferty dydaktycznej obu ośrodków akademickich, ale przede wszystkim umożliwienie studentom wymianę doświadczeń oraz poglądów naukowych w wybranych obszarach naukowych.

 

Certyfikaty i nagrody:

Kierunki studiów akredytowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Polską Komisję Akredytacyjną.

Na uczelni prowadzone są zajęcia i kursy w ramach międzynarodowych programów szkoleniowych branży IT
•    Cisco Networking Academy www.cna.ath.bielsko.pl. Program kształcenia Cisco Networking Academy o światowym zasięgu obejmuje kursy z zakresu projektowania, obsługi i zabezpieczania sieci komputerowych.
•    Microsoft IT Academy www.itacademy.ath.bielsko.pl. Na ATH Microsoft IT ma najwyższy status, tj. Advanced. Microsoft IT Academy szkoli w zakresie technologii Microsoft studentów, nauczycieli oraz osoby poszerzające swoją wiedzę w zakresie technologii Microsoft. Oznacza to m.in. dostęp do portalu Student Campus Online zawierającego materiały szkoleń online, forum wymiany wiedzy dla studentów, wsparcia mentorskiego i innych zasobów sieciowych. Studenci Wydziałów Budowy Maszyn i Informatyki oraz Zarządzania i Transportu w ramach programu Dream Spark uzyskują darmowy dostęp do oprogramowania Microsoft.
•    Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych www.ecdl.ath.bielsko.pl. ECDL – European Computer Driving Licence poświadcza wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej oraz umiejętności obsługi komputera i znajomość oprogramowania biurowego. Na ATH powstało Laboratorium Egzaminacyjne ECDL, w ramach którego można uzyskać takie certyfikaty,  jak ECDL-A, ECDL, ECDL-CAD oraz e-Cityzen.
•    Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE www.vue.ath.bielsko.pl. W centrum egzaminacyjnym, działającym przy naszej uczelni można zdobyć międzynarodowy certyfikat zawodowy, potwierdzający specjalistyczną wiedzę z zakresu IT. Egzaminy przygotowywane są przez organizacje takie, jak np. Cisco, Novell, Oracle, itp.

Prestiżowa nagroda MVP dla pracownika ACI – Microsoft Most Valuable Professional (MVP),

Srebrny medal dla pracowników ATH na 63 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2014”,

Nagrody dla Chóru ATH – na X Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”,

AIP ATH wśród najlepszych inkubatorów w Polsce

Udział studentów ATH w konkursach:
Konkurs o nagrody koncernu FIAT w 2014 r.,
Bałtycka Bitwa Robotów,
V Międzyuczelnianej  Olimpiady Pielęgniarskiej,
Ogólnopolskie zawody ratownictwa medycznego