TechMine sp. z o.o.

Nazwa firmy: TechMine sp. z o.o.
Adres: ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice Logo_TechMine
Telefon: +48 32 720 23 25
Fax:

E-mail: poczta@techmine.pl

Prezes: Łukasz Zjawiński

Osoba do kontaktu: Łukasz Zjawiński

http://techmine.pl/

 

Profil firmy:

TechMine Innovation Community to organizacja pozarządowa nie działająca dla zysku, której głównymi celami są:

– Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym promocja i rozwoj przedsiębiorczości
– Rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej
– Dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych
– Rozwój współpracy nauki z biznesem
– Ułatwianie dostępu do finansowania działalności małych i średnich firm
– Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności

TechMine łączy różne kompetencje i doświadczenia oraz wdraża innowacyjne metody i narzędzia, zapewnia przewagę konkurencyjną przez świadczenie usług wspierających rozwój biznesu.