Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” sp. z o.o.

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” sp. z o.o.
Adres: ul. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin Logo_3W
Telefon: +48 943 422 433
Fax:

E-mail: aya@aya.com.pl

Prezes: Andrzej Muszyński-Hudemczuk
Osoba do kontaktu: Andrzej Muszyński-Hudemczuk

Dodatkowy e-mail/ nr telefonu: +48 943 411 741

http://www.http://aya.com.pl/

 

Profil firmy:

Firma działa na rynku informatycznym od 1990 r. Ponad dwadzieścia lat firma uczestniczy w procesie informatyzacji regionu koszalińskiego. Działamy na polu edukacji, służby zdrowia, administracji samorządowej, sądów, gazowni, przemysłu i małego biznesu. Jesteśmy organem założycielskim szkół „Computer College” nauczających na poziomie średnim.
Przez wiele przy współpracy z UAM w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego prowadziliśmy studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie w oświacie, Technologie informacyjne w dydaktyce, Marketing przemysłowy i Eksploatacja sieci komputerowych oraz matematyki i informatyki.
Dysponujemy kadrą z wysokim poziomem przygotowania zawodowego w dziedzinie informatyki i elektroniki oraz projektantami sieci komputerowych i sieci energetycznych dla potrzeb informatyki i służby zdrowia.
Współpracujemy z większością znaczących firm światowych związanych z technologiami sieciowymi.
Jako placówka szkoleniowa przeszkoliliśmy dotychczas ponad 15 000 osób.
Od roku 2004 aktywnie uczestniczymy w realizacji projektów szkoleniowych finansowych ze środków Unii Europejskiej. W tym okresie przeszkoliliśmy ponad 3 500 osób, gdzie czas trwania niektórych szkoleń wynosił ponad 1 rok.

 

Oferta:

1. Szkolenia informatyczne.
2. Organizacja dowolnych szkoleń wynikających z potrzeb rynku pracy.
3. Projekty, wdrażanie i nadzór nad sieciami informatycznymi.

 

Certyfikaty i nagrody:

1. Certyfikat Phare 2001 Kompetencja Zawód Rozwój – WUP Szczecin
2. Usługa roku 2004 w branży edukacja – Marszałek Zachodniopomorski
3. Zachodniopomorskie Magnolie EFS w kategorii „Profesionalista PO KL” – 2011
4. Od 2012r posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008
5. Akredytacja Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakresie szkoleń „Zastosowanie technologii Informacyjnych
w praktyce”.
6. Authorized Education Center Novell
7. Centrum Egzaminacyjne ECDL i EUCIP