Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” S.C.

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” S.C.
Adres: ul. Św. Barbary 21a, 40-053 Katowice Logo_INKOM
Telefon: +48 32 257-08-66 (-67)
Fax: +48 32 257-08-66 (-67) w. 108

E-mail: inkom@inkom.katowice.pl

Dyrektor: mgr inż. Piotr Trybuś
Dyrektor techniczny: mgr inż. Jan Gregorowicz

Dodatkowy e-mail/ nr telefonu: sekretariat@inkom.katowice.pl

http://inkom.katowice.pl/

 

Profil firmy:

Na rynku projektowania systemów transportowych opartych na systemach SIP/SIT/GIS od maja 1991 roku. Podstawowy obszar działania skupia się na południu Polski. Dane i wyniki pomiarów, badań oraz analiz systemów transportowych, projektowane kierunki ich rozwoju są przygotowywane dla krajowych, regionalnych i lokalnych zarządców układów komunikacyjnych oraz zarządów gmin – głównie miejskich (miasta na prawach powiatów) a także dla firm konsultingowych i pracowni architektoniczno-urbanistycznych.
Opracowanie i ciągły rozwój autorskiego systemu wspomagającego zarządzanie drogami. Szkolenie zarządców układu drogowego i gremiów opiniodawczo-decyzyjnych z urzędów miast/urzędu marszałkowskiego. Udział w charakterze konsultantów z zakresu planowania rozwoju systemów transportowych w wojewódzkiej i miejskich komisjach urbanistycznych.
Wdrażanie szeroko rozumianych rozwiązań/narzędzi z zakresu systemów GIS w analizach układów komunikacyjnych. Członkostwo w dwóch klastrach branżowych oraz Śląskim Klastrze ICT, a także w Towarzystwie Urbanistów Polskich O/Katowice.

 

Oferta:

Wykonywanie pomiarów, badań oraz analiz systemów transportowych, projektowanie kierunków ich rozwoju. Wdrażanie autorskiego systemu wspomagającego zarządzanie drogami u zarządców dróg wraz z dostawą danych. Prace z zakresu systemów SIP/SIT/GIS.