Trwają konsultacje dotyczące Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji (KSIS). Dokument ten jest częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, który definiuje priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Główne kierunku rozwoju B+R+I, zawarte w Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji mają za zadanie ułatwić tworzenie nowoczesnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększyć konkurencyjność polskich firm na zagranicznych rynkach.

W dokumencie MG zostały wskazane krajowe inteligentne specjalizacje, które stanowią priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020.

Konsultacje społeczne trwają do 31 października 2013 r. Uwagi i opinie należy przesyłać na adres: justyna.gorzoch@mg.gov.pl

Dokument strategii można pobrać ze strony:  http://konsultacje.gov.pl

Dodaj komentarz