TECHNOPARK Gliwice

Przedstawiciel Klastra wziął udział w Panelu dyskusyjnym, organizowanym w Technoparku – Gliwice na temat opracowania modelu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Dyrektor  J. Kotra z Technoparku w trakcie warsztatów omówił możliwości wsparcia rozwoju specjalizacji ICT w województwie.

Dodaj komentarz