Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Pierwszy konkurs z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 został ogłoszony 30 grudnia 2014 r.  Jego budżet to ponad 900 mln zł. W Działaniu 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wspierane będą projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. 

Czytaj dalej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Kolejne programy przyjęte przez Komisję Europejską

Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych (RPO). Krajowy Program Inteligentny Rozwój oraz 9 RPO oczekują na taką decyzję. Polsce zależy na jak najszybszym przyjęciu wszystkich programów na początku 2015 r.

PIĘĆ PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH

Dotychczas Komisja Europejska  zatwierdziła 5 krajowych programów operacyjnych:

Czytaj dalej Kolejne programy przyjęte przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska zatwierdziła największy unijny program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020. W ramach PO IiŚ, Ministerstwo Gospodarki będzie Instytucją Pośredniczącą dla sektora energetyka. Czytaj dalej Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej

Współpraca biznesu z nauką oraz rozbudowa innowacji to główny temat konferencji z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej, która odbyła się 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Spotkanie było również okazją do prezentacji IV edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”.

Wiceminister Henclewska zaznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. – Szczególny nacisk chcemy położyć na rozwój współpracy biznesu z nauką, m.in. w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych – powiedziała. – Coraz większy nacisk kładziony na działalność eksportową polskich przedsiębiorstw. Przyspieszenie operacji międzynarodowych przekłada na się na zdobycie wiedzy i doświadczenia – oceniła.

Przypomniała też, że MG w ramach „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” (PRP) opracowało system wsparcia projektów B+R prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki. – Instrumenty PRP będą finansowane głównie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych – poinformowała.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

***

IV edycja raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowana została przez agencję Crido Taxand oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Prezentacja Crido Taxand – Rynek B+R+I w Polsce

Raport „Rynek B+R+I w Polsce”

Źródło: www.paiz.gov.pl