Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na konferencję inaugurującą Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER – nowa perspektywa, nowy wymiar. W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione działania na rzecz wspierania projektów innowacyjnych, mobilności i współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planowane w nowym okresie programowania 2014-2020. Transmisję z konferencji będzie można także śledzić na żywo w Internecie.

Czytaj dalej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w PO WER