Konkurs 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Nabór potrwa od 04.05.2015 do 31.12.2015.

Czytaj dalej Konkurs 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dofinansowanie na centra B+R

Trwają konsultacje międzyresortowe i społeczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W jego ramach firmy otrzymają bezzwrotne dotacje na infrastrukturę w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj dalej Dofinansowanie na centra B+R

B+R w Europie Środkowej – weź udział w badaniu

Deloitte w Europie Środkowej po raz trzeci bada skłonność firm do ponoszenia wydatków na działalność badawczo – rozwojową. Badanie, prowadzone w tym roku wśród przedsiębiorców z 11 krajów naszego regionu, dostarcza firmom i regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania, rozwój i innowacje. Biorąc pod uwagę cele stawiane przed naszym krajem w Strategii 2020, czyli plan zwiększenia udziału wydatków na B+R w PKB do 1,7% do 2020, to kluczowe wyzwanie.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Czytaj dalej B+R w Europie Środkowej – weź udział w badaniu