B+R w Europie Środkowej – weź udział w badaniu

Deloitte w Europie Środkowej po raz trzeci bada skłonność firm do ponoszenia wydatków na działalność badawczo – rozwojową. Badanie, prowadzone w tym roku wśród przedsiębiorców z 11 krajów naszego regionu, dostarcza firmom i regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania, rozwój i innowacje. Biorąc pod uwagę cele stawiane przed naszym krajem w Strategii 2020, czyli plan zwiększenia udziału wydatków na B+R w PKB do 1,7% do 2020, to kluczowe wyzwanie.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Czytaj dalej B+R w Europie Środkowej – weź udział w badaniu