Szkolenie dla przedsiębiorców w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie dotyczące uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 2.3.4. „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Szkolenie odbędzie się 25 lutego w Katowicach w Hotelu Angelo, ul. Sokolska 24, w godzinach 10:00 – 14:00.

Ekspert: Tomasz Czerwoniak – Główny Specjalista, Departament Wsparcia Innowacyjności, PARP w formie praktycznych zajęć.

Uczestnicy, oprócz informacji o zasadach ubiegania się o wsparcie, zostaną zaproszeni do wspólnego wypełniania wniosku aplikacyjnego krok po kroku.

W ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” PO IR dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej;
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Kwota dofinansowania: planowana minimalna wartość projektu 10 000 zł, planowana maksymalna wartość projektu – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2016 r.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać do 22 lutego 2016 r. poprzez formularz internetowy.

Źródło: Biuro Projektu Enterprise Europe Network