Szczęśliwego Nowego Roku 2021

Wszystkim Państwu, życzymy szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Życzy Zespół Śląskiego Klastra ICT