Spotkanie dyrekcji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG i Rady Śląskiego Klastra ICT

W dniu 2 października 2018 r. odbyło się spotkanie dyrekcji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z Radą Śląskiego Klastra ICT.

Celem spotkania było omówienie możliwości i kierunków rozszerzenia współpracy pomiędzy ITI EMAG i Uczestnikami Klastra w oparciu o procedowane oraz nowe projekty. Podjęto decyzję o potrzebie zawarcia porozumienia określającego kierunki i formy rozwoju tej współpracy i celowości cyklicznych spotkań poświęconych tej tematyce.