Śląski Klaster ICT podpisał porozumienie Business Roaming Agreement

W dniu 26 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Śląskim Klastrem ICT a CyberForum – operatorem porozumienia Clusterize: Business Roaming Agreement (BRA). Dzięki temu uczestnicy Śląskiego Klastra ICT zyskali bezpłatny dostęp do przestrzeni biurowej na 4 kontynentach w 29 krajach. Śląski Klaster ICT jest trzecim klastrem z Polski i 50. na świecie, który przystąpił do porozumienia.

Porozumienie zostało zainicjowane przez Philipa Stankovskiego z Klastra 55 ° przy Uniwersytecie w Lund w Szwecji. W październiku 2014 r. organizacja CyberForum z Niemiec oficjalnie przejęła koordynowanie działań związanych z inicjatywą Business Roaming Agreement. Podmioty przynależące do klastrów – uczestników inicjatywy mogą korzystać z powierzchni biurowej, konferencyjnej i brać udział w spotkaniach organizowanych przez zagraniczne klastry. Szczegółowe informacje dotycząc e BRA znajdują się na stronie www.clusterize.org.

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczestnicy Śląskiego Klastra ICT mogą współpracować z firmami na czterech kontynentach. Mamy nadzieję, że kolejnym krokiem ściślejsza współpraca z zagranicznymi klastrami ICT i wspólne projekty badawczo-rozwojowe – mówi Leszek Żychoń – Prezes Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT, Koordynatora Śląskiego Klastra ICT.

Uczestników klastra zainteresowanych aktywnym korzystaniem z porozumienia zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.