Śląski Klaster eBiznesu wspiera ekspansję zagraniczną

Zawiązany w 2009 roku Śląski Klaster eBiznesu rozpoczął prace przygotowawcze związane z realizacją projektu wsparcia ekspansji zagranicznej dla firm działających w Internecie.

„Polska jest na tyle dużym rynkiem zbytu, iż wielu przedsiębiorców osiąga bardzo dobre wyniki skupiając się wyłącznie na rodzimym rynku. W dłuższej perspektywie trudno jednak będzie polskim firmom stawać do walki z globalnymi koncernami, działającymi na wielu rynkach. Naszym celem jest zainspirowanie śląskich firm działających w sektorze eBiznesu oraz udzielenie im praktycznego wsparcia w nawiązaniu kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.„ – mówi Katarzyna Karnecka, dyrektor ds. rozwoju klastra.

Śląski Klaster eBiznesu prowadzi również działalność doradczą związaną ze zmniejszaniem tzw. luki kapitałowej. Pozyskanie finansowania na start eBiznesu jest jednym w większych wyzwań dla młodych przedsiębiorców. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń w ramach klastra przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie wyboru źródła finansowania przedsięwzięcia, a następnie w sfinalizowaniu projektu inwestycyjnego.

Śląski Klaster eBiznesu jest jedną z najprężniej działających, oddolnych inicjatyw wspierających rozwój e-przedsiębiorczości na Śląsku. Obserwując niepokojący odpływ młodych, wykształconych pracowników za granicę lub do dużych miast spoza Śląska założyciele klastra jako cel postawili sobie stworzenie takich warunków, by rozwój wiodących firm internetowych działających w Polsce i za granicą był możliwy na Śląski, a szczególności w stolicy Podbeskidzia – Bielsku-Białej.

Dodaj komentarz